Biologische koeien

Onze koeien worden op biologische wijze gehouden, dit betekent dat:

  • We alleen mest van onze eigen dieren op het weiland gebruiken.
  • Onkruid wordt bestreden door afmaaien en beweiden, dus geen chemische bestrijdingsmiddelen.
  • De koeien minimaal 180 dagen per jaar in de weide lopen.
  • We bij ziekte zoveel mogelijk natuurgeneesmiddelen gebruiken.
  • We de veestapel kruisen om een sterk ras te krijgen; we gebruiken de rassen Fleckvieh, Zweeds Roodbont, MRIJ en Holstein-Frisian. Zo hebben we een veestapel met goede vruchtbaarheid, goed beenwerk, weinig ziektes en toch een goede productie. De koeien geven gemiddeld 8300 kg melk per jaar.
  • De dieren in de stal op stro liggen, dit is comfortabel; de stromest is een goed product om het weiland te bemesten.

De melk van de koeien gaat naar CZ ROUVEEN, hier wordt er biologische kaas van gemaakt.

Elk jaar gaan ongeveer 10 koeien naar de slager, omdat ze niet meer geschikt zijn als melkkoe. Enkele dieren slachten we voor de huisverkoop van vleespakketten; de rest gaat naar DE GROENE WEG.